Unelte personale
Locatia curenta: Prima pagina Primar si C.L. Hotariri C.L. Hotariri C.L.
Actiuni document

Hotariri C.L.

In sus cu un nivel

anul 2019.

Hotarirea 1
privind aprobare Plan de actiune si lucrari de interes local/ 31.01.
Hotarirea 2
privind modificare si completare H.C.L. 39 din 2017/31.01.
Hotarirea 3
privind alegerea presedintelui de sedinta/ 31.01.
Hotarirea 4
privind aprobare Strategie de Dezvoltare Locala a Serviciilor Sociale/ 31.01.
Hotarirea 5
privind aprobare Plan anual de actiune a serviciilor sociale/ 26.02.
Hotarirea 6
privind aprobare Regulament taxa speciala de salubrizare/ 26.02.
Hotarirea 7
privind modificare Regulament Cadru/ 26.02.
Hotarirea 8
aprobare cont de executie bugetara la 31.12.2018/ 29.03.
Hotarirea 9
propunere de modificare a anexei nr. 1 a H.C.L. nr. 24 din 1999/ 29.03.
Hotarirea 10
transmiterea unei suprafete de teren de 168 m.p. din doemniul public al U.A.T. Independenta in domeniul public al statului/ 29.03.
Hotarirea 11
aprobare studiu de oportunitate/ 29.03.
Hotarirea 12
aprobare studiu de oportunitate/ 29.03.
Hotarirea 14
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli ptr. anul 2019/ 23.04.
Hotarirea 15
privind utilizarea excedentului bugetar/ 23.04.
Hotarirea 16
rectificare bugetara pentru anul 2019/ 23.04.
Hotarirea 17
privind aprobare organigrama si stat de functii/ 23.04.
Hotarirea 18
stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2020/ 23.04.
Hotarirea 19
aprobare caiet de ssarcini ptr. atribuire contract de achizitie publica "Servicii de divertisment pentru ziua comunei Independenta din 11 august 2019"/ 23.04.
Hotarirea 20
aprobare regulament ptr. acordare "Titlu de cetatean de onoare al comunei Independenta"/ 23.04.
Hotarirea 22
privind reorganizarea consiliului comunitar consultativ/ 23.04.
Hotarirea 23
aprobare dezmembrare teren/ 23.04.
Hotarirea 24
privind asumarea respectarii prevederilor legislatiei in privinta deseurilor si a legislatiei in domeniul concurentei prei reprezentatul legal in cadrul asociatiei A.D.I. Ecomangement Salubris/ 23.04.
Hotarirea 25
alegere presedinte de sedinta pentru perioada mai- iulie 2019/ 31.05.
Hotarirea 26
privind dare in administrare a terenului si cladirii in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamint preuniversitar de stat din comuna/ 31.05.
Hotarirea 27
privind modificare anexe 1 si 2 ale H.C.L. 50 din 26.09.2017/ 31.05.
Hotarirea 28
transmitere tern in suprafata de 168 m.p. din domeniul public in proprietate publica a statului/ 24.06.
Hotarirea 29
privind rectifiacrea bugetului pentru anul 2019/ 24.06.
Hoatarirea 30
cofinantare proiect din bugetul local/ 24.06.

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

Acest site se conformeaza cu urmatoarele standarde: