Unelte personale
Locatia curenta: Prima pagina Primar si C.L. Hotariri C.L. Hotariri C.L.
Actiuni document

Hotariri C.L.

In sus cu un nivel

anul 2019.

Hotarirea 1
privind aprobare Plan de actiune si lucrari de interes local/ 31.01.
Hotarirea 2
privind modificare si completare H.C.L. 39 din 2017/31.01.
Hotarirea 3
privind alegerea presedintelui de sedinta/ 31.01.
Hotarirea 4
privind aprobare Strategie de Dezvoltare Locala a Serviciilor Sociale/ 31.01.
Hotarirea 5
privind aprobare Plan anual de actiune a serviciilor sociale/ 26.02.
Hotarirea 6
privind aprobare Regulament taxa speciala de salubrizare/ 26.02.
Hotarirea 7
privind modificare Regulament Cadru/ 26.02.
Hotarirea 8
aprobare cont de executie bugetara la 31.12.2018/ 29.03.
Hotarirea 9
propunere de modificare a anexei nr. 1 a H.C.L. nr. 24 din 1999/ 29.03.
Hotarirea 10
transmiterea unei suprafete de teren de 168 m.p. din doemniul public al U.A.T. Independenta in domeniul public al statului/ 29.03.
Hotarirea 11
aprobare studiu de oportunitate/ 29.03.
Hotarirea 12
aprobare studiu de oportunitate/ 29.03.

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

Acest site se conformeaza cu urmatoarele standarde: