Unelte personale
Locatia curenta: Prima pagina Primar si C.L. Proiecte Proiecte in curs de derulare
Actiuni document

Proiecte in curs de derulare

Sistem de gestionare a deşeurilor menajere în comunele Independenţa, Cuza Vodă, Grădiştea, Al. Odobescu, Vîlcelele, Ciocăneşti şi Vlad Ţepeş din judetul Calarasi. Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ în cadrul Programului Phare 2005- Coeziune Economică şi Socială, schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu.

SOLICITANT :

Consiliul local Independenta

 

PARTENERI:

Consiliul judetean Calarasi

Consiliul local Alexandru Odobescu

Consiliul local Gradistea

Consiliul local Ciocanesti

Consiliul local Cuza Voda

Consiliul local Vlad Tepes

Consiliul local Vilcelele

 

COSTUL TOTAL AL PROIECTULUI este de 729.563,10 euro.

SUMA SOLICITATA DE LA AUTORITATEA CONTRACTANTA ( MDLPL)  este de 656.606,79 euro.

 

PERIOADA PENTRU IMPLEMENTARE - martie 2008 – iunie 2009.

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI este de a creşte capacitatea consiliilor locale partenere pentru a implementa măsurile de gestionare a deşeurilor în conformitate cu acquis-ul comunitar, prevederile din Planul National de Dezvoltare şi priorităţile evidenţiate prin Planul Regional şi Planul Judeţean de gestionare a deşeurilor.
OBIECTIVELE SPECIFICE:

 • crearea unei infrastructuri moderne de colectare a deşeurilor şi încurajarea colectării selective a acestora, în vederea creşterii atractivităţii investiţionale a zonei
 • creşterea nivelului de colectare a deşeurilor, prin achiziţia unor mijloace de transport pentru transferul acestora,
 • reducerea cantităţii de deşeuri depozitate necontrolat, prin instalarea unor sisteme de colectare,
 • creşterea nivelului de colectare selectivă prin elaborarea unor materiale informative şi susţinerea unor campanii de conştientizare,
 • crearea unui sistem public de salubrizare cu personal specializat, în vederea exploatării adecvate a investiţiei într-o zonă în care nu există, în prezent, un sistem de salubrizare organizat,
 • informarea şi conştientizarea unui număr de aproximativ 25 800 de locuitori din comunele partenere.

 

GRUPUL TINTA:

Consiliile locale ale comunelor Al. Odobescu, Cuza Voda, Ciocanesti, Independenta, Gradistea, Vlad Tepes, Vilcelele.

 

BENEFICIARI FINALI:

 • populatia stabila din zona deservita de un nou sistem de management al deseurilor – aproximativ 26.000 de locuitori din mediul rural al judetului Calarasi
 • populatia cu statut de temporar (aproximativ 100 de navetisti)
 • agenti economici
 • institutii publice, sociale, de cultura si culte
 • turistii

REZULTATE ESTIMATE:

 • infrastructura moderna de colectare selectiva si transport al deseurilor:

-  3 autogunoiere de 6 m3 pentru colectarea deseurilor amestecate uscate;

- 428 de euro pubele cu o capacitate de 240 l, diferit colorate, pentru colectare selectiva;

- 10.589 de euro pubele cu o capacitate de 120 l, diferit colorate, pentru deseuri uscate amestecate si saci pentru fiecare fractie ( metal, sticla, hartie, plastic);

-  94 de pubele basculante pentru scoli si gradinite.

 • constientizarea populatiei privind importanta colectarii selective:

-  pliante informative, bannere si panouri, materiale promotionale, brosuri;

-  seminarii de informare, concursuri, activitati cu elevii, intalniri publice.

 • nivel crescut de implicare al comunitatilor

 

PRINCIPALELE ACTIVITATI:

 • formarea Unitatii de Implementare a proiectului ( UIP), elaborarea si adoptarea planului de management al proiectului
 • asigurarea vizibilitatii proiectului
 • pregatirea achizitiilor publice de bunuri si servicii
 • achizitia publica de bunuri – mijloace de transport si pubele
 • achizitia publica de servicii de instruire
 • amenajarea punctelor de colectare selectiva si amplasarea pubelelor
 • campanie de constientizare a populatiei privind colectarea selectiva
 • instruirea si specializarea personalului tehnic
 • organizarea institutionala a structurii locale de gestionare a deseurilor
 •  monitorizare, audit si raportare

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

Acest site se conformeaza cu urmatoarele standarde: