Unelte personale
Locatia curenta: Prima pagina Monitorul Hotariri Hotariri C.L.
Actiuni document

Hotariri C.L.

In sus cu un nivel

anul 2018.

Hotarirea 1
aprobare buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018- 25.01.
Hotarirea 3
aprobare organigarama si stat de functii- 25.01.
Hotarirea 4
aprobare plan de actiuni si lucrari deinteres local pentru anul 2018- 25.01.
Hotarirea 5
acord de parteneriat- 25.01.
Hotarirea 6
aprobare finantare din bugetul local- 25.01.
Hotarirea 7
alegere presedinte de sedinta- 16.02.
Hotarirea 8
rectificare bugetara ptr. anul 2017- 16.02.
Hotarirea 9
aprobare deplasare ansamblu folcloric- 16.02.
Hotarirea 10
aprobare caiet de sarcini atribuire contract de achizitie- 16.02.
Hotarirea 11
acord de principiu- 16.02.
Hotarirea 12
rectificare bugetara- 16.03.
Hotarirea 13
aprobare R.O.F. pentru serviciul de asistenta sociala- 16.03.
Hotarirea 14
aprobare contde executie- 16.03.
Hotarirea 15
mod de utilizare autogunoiere- 05.04.
Hotarirea 23
aprobarea dotarii cu utilaje a platformelor ecologice- 28.06.
Hotarirea 24
privind modificarea si completarea Regulamentului pentru buna gospodarire aunitatii administrativ teritoriale- 28.06.
Hotarirea 25
aprobare deviz estimativ si a indicatorilor tehnico- economici ptr. obiectivul "Construire grup sanitar+ vestiar"- 28.06.
Hotarirea 26
aprobare deviz "Intretinere strada Ciresului, sat Potcoava."

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

Acest site se conformeaza cu urmatoarele standarde: