Unelte personale
Locatia curenta: Prima pagina Monitorul Hotariri Hotariri C.L.
Actiuni document

Hotariri C.L.

In sus cu un nivel

anul 2019.

Hotarirea 1
privind aprobare Plan de actiune si lucrari de interes local/ 31.01.
Hotarirea 2
privind modificare si completare H.C.L. 39 din 2017/31.01.
Hotarirea 3
privind alegerea presedintelui de sedinta/ 31.01.
Hotarirea 4
privind aprobare Strategie de Dezvoltare Locala a Serviciilor Sociale/ 31.01.
Hotarirea 5
privind aprobare Plan anual de actiune a serviciilor sociale/ 26.02.
Hotarirea 6
privind aprobare Regulament taxa speciala de salubrizare/ 26.02.
Hotarirea 7
privind modificare Regulament Cadru/ 26.02.
Hotarirea 8
aprobare cont de executie bugetara la 31.12.2018/ 29.03.
Hotarirea 9
propunere de modificare a anexei nr. 1 a H.C.L. nr. 24 din 1999/ 29.03.
Hotarirea 10
transmiterea unei suprafete de teren de 168 m.p. din doemniul public al U.A.T. Independenta in domeniul public al statului/ 29.03.
Hotarirea 11
aprobare studiu de oportunitate/ 29.03.
Hotarirea 12
aprobare studiu de oportunitate/ 29.03.
Hotarirea 14
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli ptr. anul 2019/ 23.04.
Hotarirea 15
privind utilizarea excedentului bugetar/ 23.04.
Hotarirea 16
rectificare bugetara pentru anul 2019/ 23.04.
Hotarirea 17
privind aprobare organigrama si stat de functii/ 23.04.
Hotarirea 18
stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2020/ 23.04.
Hotarirea 19
aprobare caiet de ssarcini ptr. atribuire contract de achizitie publica "Servicii de divertisment pentru ziua comunei Independenta din 11 august 2019"/ 23.04.
Hotarirea 20
aprobare regulament ptr. acordare "Titlu de cetatean de onoare al comunei Independenta"/ 23.04.
Hotarirea 22
privind reorganizarea consiliului comunitar consultativ/ 23.04.
Hotarirea 23
aprobare dezmembrare teren/ 23.04.
Hotarirea 24
privind asumarea respectarii prevederilor legislatiei in privinta deseurilor si a legislatiei in domeniul concurentei prei reprezentatul legal in cadrul asociatiei A.D.I. Ecomangement Salubris/ 23.04.
Hotarirea 25
alegere presedinte de sedinta pentru perioada mai- iulie 2019/ 31.05.
Hotarirea 26
privind dare in administrare a terenului si cladirii in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamint preuniversitar de stat din comuna/ 31.05.
Hotarirea 27
privind modificare anexe 1 si 2 ale H.C.L. 50 din 26.09.2017/ 31.05.
Hotarirea 28
transmitere tern in suprafata de 168 m.p. din domeniul public in proprietate publica a statului/ 24.06.
Hotarirea 29
privind rectifiacrea bugetului pentru anul 2019/ 24.06.
Hotarirea 30
cofinantare proiect din bugetul local/ 24.06.
Hotarirea 31
privind modificare anexa 2 din H.C.L. 27 din 31.05./ 28.06.
Hotarirea 32
rectificare buget local/ 31.07.
Hotarirea 33
restituire suma primita de la M.D.R.A.P./ 31.07.
Hotarirea 34
revocare H.C.L. 28 din 24.06./ 31.07.
Hotarirea 35
alegere presedinte de sedinta/ 30.08.
Hotarirea 36
rectificare bugetara/ 30.08.
Hotarirea 37
neasumare responsabilitate organizare si derulare proceduri de atribuire contracte/30.08.
Hotarirea 38
solicitare de finantare proiect/ 09.09.
Hotarirea 39
desemnare reprezentanti in consiliul de administratieai scolii gimnaziale "George Vilsan"/ 09.09.
Hotarirea 40
rectificare bugetara/ 27.09.
Hotarirea 41
predare catre M.D.R. amplasament si asigurare conditii invederea executarii obiectiv de investitii- "Construire sala de educatie fizica scolara, sat Independenta,com.Independenta"/ 27.09.
Hotarirea 42
aprobare deviz estimativ si indicatorilor tehnici/ 27.09.
Hotarirea 43
rectificare bugetara/ 28.10.
Hotarirea 44
aprobare reactualizare deviz general obiectiv de investitii "Reabilitare si modernizare gradinita cu program normal nr. 3, sat Visinii"/ 28.10.
Hotarirea 45
rectificare bugetara/ 26.11.
Hotarirea 46
trecere teren 168 m.p. din domeniul public al U.A.T. Independenta, in domeniul statului/ 26.11.
Hotarirea 47
aprobare retea scolara/ 26.11.
Hotarirea 48
privind mandatarea reprezentantului de drept a domnului Lica VOICU/26.11.
Hotarirea 49
alegere presedinte de sedinta/ 19.12.
Hotarirea 50
rectificare bugetara/ 19.12.
Hotarirea 51
stabilire impozite si taxe locale pentru anul 2020/ 19.12.
Hotarirea 52
schimbare destinatie spatiu din cladirea Scolii primare "Constantin Brancoveanu", sat Potcoava/ 19.12.
Hotarirea 53
rectifcare bugetara/ 24.12.

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

Acest site se conformeaza cu urmatoarele standarde: